Na czym polega odmienność giełd transportowych publicznej i niepublicznej?

Przedsiębiorstwa transportowe mają ogromne znaczenie na współczesnym otoczeniu rynkowym. Od ich działania często uzależnione są pozostałe podmioty. Nic zatem dziwnego, że od wielu miesięcy obserwuje się dynamiczny rozwój tego obszaru. Aktualnie możemy rozróżnić tak samo prywatne, jak również publiczne platformy transportowe. Na czym polega ich prosperowanie?

Najogólniej giełdę transportową można zdefiniować jako punkt wymiany informacji pomiędzy przewoźnikami a usługobiorcami, którymi są tak samo firmy, jak również indywidualni klienci. tego rodzaju platforma spedycyjna wskazuje jak wyszukać właściwą grupę do kooperacji w określonym terminie i usprawnia komunikowanie się. Zamieszczane oferty odnoszą się do tak samo przewożonych towarów, jak również pojazdów. To świetne ułatwienie na przykład dla firm niemających własnej grupy pojazdów i dla przewoźników, którzy chcą zredukować liczbę tras bez załadunku w drodze powrotnej.

Giełdy transportowe są dobrze znane w sektorze logistycznym. Publiczna giełda transportowa zapewnia widoczność zleceń wszystkim jej użytkownikom. Dzięki temu giełdy te posiadają ogromne zasięgi oraz zapewniają większą ilość zleceń. Generuje to jednak potrzebę weryfikacji przystępujących się do nich usługobiorców.
Blog spedycyjny, jak https://tff.trans.eu/blog/umowa-spedycji/, może być bardzo dobrym miejscem pozyskiwania informacji dotyczących prosperowania platform transportowych. Ma go szeroka grupa firm działających w w tym sektorze.

Alternatywą dla platformy publicznej, może być prywatna giełda transportowa. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie, gdy usługodawcy nie zamierzają publikować oferty na giełdzie publicznej. Na prywatnej platformie widoczna jest ona jedynie dla określonego grona sprawdzonych spedytorów. Tego typu propozycja nie jest widoczna na platformach publicznych.
Tego typu prywatna platforma dla spedytorów (np. https://tff.trans.eu/) jest zatem poświęcona tym użytkownikom, którzy pracują już z gronem sprawdzonych spedytorów. Brak jest zatem ryzyka mającego związek z losowym doborem partnera do kooperacji. Ponadto giełda prywatna zapewnia szybkie odpowiedzi na ofertę i wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych umów.